Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam bị thôi chức

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định số 2277/QĐ-BVHTTDL cho thôi chức Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam đối với ông Lê Văn Sửu.
Theo đó, ông Lê Văn Sửu sẽ thôi giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, để làm công tác chuyên môn từ ngày 20-8-2021. Ông Lê Văn Sửu có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ, tài liệu theo chức trách nhiệm được giao trước ngày 20-8-2021.

Ông Lê Văn Sửu bị thôi giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

Trước đó, ông Lê Văn Sửu bị tố cáo với nhiều hành vi vi phạm như nhận khống số tiền vượt giờ, không tổ chức Hội nghị công chức, viên chức.
Tháng 2-2021, Thanh tra Bộ VH-TT-DL có quyết định kỷ luật ông Lê Văn Sửu, hình thức khiển trách trong vòng 1 năm do để xảy ra sai phạm trong công tác chỉ đạo điều hành, nhận tiền thanh toán vượt giờ quy định.
Thanh tra Bộ xác minh nội dung tố cáo không tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức các năm 2014, 2015, 2016 là đúng sự thật. Việc này ghi phạm quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP.
Ngoài ra, ông Lê Văn Sửu còn bị tố cáo về việc ông thường xuyên đi công tác, đi họp nhưng vẫn trục lợi thanh toán tiền vượt giờ đến hàng trăm tiết. Cụ thể, năm học 2016-2017, số tiết vượt giờ thực tế của ông Lê Văn Sửu là 67,5 tiết. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã tính số giờ giảng dạy và thanh toán tiền vượt giờ 175,5 tiết, vượt so với thực tế 108 tiết. Về việc ông Lê Văn Sửu đã nhận số tiền vượt giờ, thanh tra Bộ VH-TT-DL xác minh là tố cáo đúng.

Viết một bình luận